Acumulus » Zakelijke uitgaven en kosten » Kosten en leveranciers invoeren

Kosten en leveranciers invoeren

Kosten en leveranciers invoeren

Beginnen met de boekhouding kan op allerlei manieren. Iets dat in bijna elke administratie voorkomt zijn kosten. Daarom is het invoeren van zakelijke aankopen en daarmee kosten en leveranciers vastleggen een goede start.

In onderstaande tekst staat uitgelegd hoe crediteuren (=leveranciers) en bijbehorende uitgaven handmatig toegevoegd worden.

Leveranciers invoeren

In theorie zijn bij elke vorm van kosten leveranciers betrokken. Het invoeren van leveranciers is niet verplicht, maar kan wel handig en verstandig zijn.

Een goede vuistregel is om elke leverancier in te voeren, met uitzondering van algemene en publieke zaken. Denk hier bijvoorbeeld aan supermarkten, parkeerautomaten en tankstations. Deze allemaal bijhouden is wat overdreven, hoeft niet, mag wel.

Toevoegen

 • Relaties
  • Knop: Relatie toevoegen
   • Relatietype: Crediteur (leverancier)
   • Kies Zakelijk en/of Btw-plichtig
   • Geef de naam op bij: Naam 1
   • Selecteer de landcode
   • Knop: Opslaan

De overige gegevens zijn maar beperkt belangrijk en vooral voor eigen gebruik zinvol. Voor bijvoorbeeld de aangifte omzetbelasting is het niet nodig en kan het altijd later worden toegevoegd.

Tip: Wanneer een crediteur/leverancier ook een klant is van de onderneming is het algemene relatietype beter. De relatie komt dan in meer relevante overzichten terug als keuzeoptie.

Bij de invoer van relaties wordt gebruikt maakt van een snel-invoer. Na invoer kan de relatiekaart geopend worden en zijn meer gegevens, waaronder handige relatie-specifieke voorkeuren aan te vullen.

Kosten invoeren

Elke uitgave is per definitie altijd zakelijk, ook als is er soms sprake van een privédeel of percentage. Uitgaven die volledig privé zijn mogen niet als (zakelijke) uitgave ingevoerd worden.

Losse uitgave invoeren

Het factuurnummer dat de leverancier zelf gebruikt is in principe niet van enig fiscaal belang. Het kan gebruikt worden als onderdeel van de omschrijving zodat het makkelijker kan worden teruggevonden, maar kan ook weggelaten worden.

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe uitgave
   • Leverancier: Selecteer de leverancier (*)
   • Factuurdatum: Datum zoals op de ontvangen factuur of bon
   • Betaaldatum: Datum waarop betaald is (**)
   • Kies de betaalstatus: betaald / niet betaald
   • Omschrijving: Gebruik een passende omschrijving
   • Kies het btw-tarief dat van toepassing is
   • Kostenplaats: In de meeste gevallen de standaard kostenplaats goed genoeg (***)
   • Kies een kostensoort die het beste past bij de uitgave
   • Selecteer de rekening waarvan betaald is
   • Knop: Opslaan

Als op de uitgaven verschillende btw-tarieven gebruikt worden kan het beste gekozen worden voor gemengde btw. Voer bij gemengde btw de bedragen per tarief in de verschillende vakjes in.

* = Als het om een algemene leverancier gaat kan deze weggelaten worden. Het heeft geen zin om elke supermarkt, parkeergarage of tankstation los toe te voegen. Mag wel, hoeft niet.

** = De betaaldatum is niet relevant als de factuur nog betaald moet worden.

*** = Bij de meeste ondernemingen is één kostenplaats voldoende. Bij vennootschappen met meerdere eigenaren kan het verstandig zijn om met meerdere kostenplaatsen te werken.