Acumulus » Balans » Beginbalans deel 2 – jaarlijkse invoer

Beginbalans deel 2 – jaarlijkse invoer

Beginbalans deel 2 – jaarlijkse invoer

Lees wat jaarlijks moeten worden ingevoerd zodat elk jaar een goede beginbalans in de administratie staat.

Saldo op rekeningen

Maak voor iedere rekening een boeking op 1 januari met het bedrag van het dan geldende saldo. Noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo 01-01-jaar. Gebruik bij een positief rekeningsaldo een een prive-storting en bij een negatief saldo een prive-opname.

 • Nieuwe boeking
  • Privé-boeking
   • Kies voor een storting of een opname
   • Kies 1 januari als datum
   • Vul het bedrag in
   • Selecteer de desbetreffende rekening
   • Markeer als betaald
   • Knop: Opslaan

Doe dit voor elke rekening in Acumulus.

Tip: Vraag Cecilia om een analyse van de administratie te maken. Ze controleert graag automatisch of dit deel van de beginbalans goed ingevuld is.

Openstaande btw voorgaande jaar

Aan het einde van het vorige boekjaar is bekend welk btw-bedrag nog betaald of ontvangen moet worden. Dit wordt bewust niet doorberekend door Acumulus zodat foutjes in eerdere jaren niet doorwerken in nieuwe jaren.

Voer de openstaande btw van het vorige boekjaar in met de speciale invoerfunctie.

 • Nieuwe boeking
  • Balanspost vorig jaar
   • Soort: Passiva – Nog te betalen of ontvangen btw vorig jaar
   • Kies 1 januari als datum
   • Omschrijving: Openstaande btw vorig boekjaar(en vermeld jaar)
   • Neem het bedrag over van de balans van het voorgaande jaar.
   • Knop: Opslaan

Leningen

Als de onderneming leningen heeft verstrekt of heeft aangegaan kunnen deze in Acumulus makkelijk verwerkt worden.

Controleer de lening-rekening

Zorg dat er een extra rekening is aangemaakt voor de lening (of voor alle leningen) van het type “Passiva – Overigen”.

 • Beheer
  • Rekeningen
   • Start een nieuwe of open de bestaande rekening voor leningen
    • Tabblad: Speciaal
    • Rekening-soort: Passiva – Overige
    • Knop: Opslaan

Bepaal de waarde van de leningen op 1 januari en gebruik dezelfde methode als hierboven bij het invoeren van het beginsaldo van een reguliere rekening.

Voorraden

Voer per jaar de waarde in van uw voorraden en leningen. Lees meer over voorraadwaardering om te bepalen of en hoe dit voor u van toepassing is.

Fiscale oudedagreserve (FOR)

De regeling voor de FOR, de fiscale oudedagreserve is met ingang van 01-01-2023 stopgezet. Nieuwe boekingen in de FOR zijn dan ook fiscaal niet toegestaan. Wanneer er in voorgaande jaren gebruik gemaakt wordt van de regeling, maar de pensenleeftijd nog niet bereikt is moeten deze boekingen nog wel op de balans gezet worden.