Acumulus » Account en eigen gegevens » Opnieuw starten met lege administratie bij proefaccount

Opnieuw starten met lege administratie bij proefaccount

Opnieuw starten met een schone en lege administratie kan op een aantal verschillende manieren. Belangrijk is het verschil tussen een proefaccount en een al lopend contract.

De methode voor een administratieve reset van een account in de proefperiode is hieronder te vinden.

Reset tijdens de proefperiode

Een reset van de administratie tijdens de proefperiode kan eenvoudig op twee manieren.

Eenvoudige reset

Als het huidige gebruik nog in de proefperiode valt dan kan het account gewoon verlopen. Opvolgberichten over het gebruik kunnen genegeerd worden. Een administratie met een verlopen proefperiode wordt kort na het verlopen van de proefperiode automatisch verwijderd.

De meest eenvoudige oplossing voor een reset is daarom dan ook om gewoon een nieuw proefaccount te starten. Bij het nieuwe proefaccount worden ook nieuwe inloggegevens verstrekt.

Na een succesvolle aanvraag verstuurt Acumulus nieuwe inlogcodes. Deze nieuwe inlogcodes horen bij het nieuwe account. De oude inlogcodes zijn niet langer relevant.

Handmatige reset

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om liever geen nieuw proefaccount aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat er sjablonen, relaties, rekeningen, abonnementen en/of andere instellingen behouden moeten blijven.

Binnen het huidige account moeten dan, om boekhoudkundig te resetten in elk geval de boekingen verwijderd worden. Dit reset alle boekhoudkundige onderdelen zoals de overzichten van de aangifte omzetbelasting, de balans, de jaarrekening, de investeringen etc.

De handmatige aanpak beperkt zich tot de boekingen. Er wordt geen rekening gehouden met eventueel aangemaakte producten, gewijzigde instellingen, aangemaakte rekeningen, relaties of abonnementen.

Handmatig alle boekingen verwijderen

Raadpleeg het overzicht met alle gedane boekingen.

 • Overzichten
  • Laatste boekingen
   • Aantal: Max
   • Geen trefwoord

In principe moet elke boeking apart geopend en verwijderd worden.

De verkoopfacturen kunnen wel via een eigen overzicht als batch verwijderd worden.

Verkopen in batch verwijderen

 • Overzichten
  • Facturen naar klanten
   • Tabblad: Alle facturen
   • Selecteer alle facturen
   • Knop: Lijst-beheer
   • Knop: Verwijder geselecteerde facturen