Acumulus » Account en eigen gegevens » Opnieuw starten met lege administratie bij abonnement

Opnieuw starten met lege administratie bij abonnement

Opnieuw starten met een schone en lege administratie kan op een aantal verschillende manieren. Belangrijk is het verschil tussen een proefaccount en een al lopend contract.

De methode voor een administratieve reset van een account waar al een contract is aangegaan is hieronder te vinden.

Eenvoudige reset voor abonnement

Een lopende administratie met een actief abonnement kan technisch gezien niet makkelijk gereset worden. Wel kan er eenvoudig overgeschakeld worden naar een nieuwe lege administratie.

Nieuw account starten

De meest eenvoudige oplossing is om een nieuw proefaccount te starten en deze opnieuw om te zetten in een abonnement. Bij de omzetting worden nieuwe contractcodes met bijbehorende inloggegevens verstrekt.

Na een succesvolle aanvraag verstuurt Acumulus nieuwe inlogcodes. Deze nieuwe inlogcodes horen bij het nieuwe account.

Nieuw account activeren

Log in met de inloggegevens van het nieuwe account. Doorloop de initialisatie en ga opnieuw een abonnement aan.

in Acumulus aan te gaan. U vermeldt bij de omzetting uw huidige contractcode in het opmerkingen-veld, en verwijst naar het casenummer van deze correspondentie. We zullen dit dan zo spoedig mogelijk administratief omzetten. Tijdens de omzetting zal het oude account afgesloten worden.

 • Beheer
  • Proef-account omzetten in een abonnement

Vermeld duidelijk in de toelichting dat het gaat om een reset van een administratie en vermeld daarbij de contractcode van de oude administratie.

Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de einddatum en minimale contractduur van het oude abonnement. Verder zal het oude abonnement zonder verdere bijkomende kosten worden gesloten en komen te vervallen.

Nieuw account in gebruik nemen

Voer het moment dat de nieuwe administratie is geactiveerd de administratie in dit account.

Het kan dat nog eenmaal een incasso onder vermelding van de oude contractcode uitgevoerd wordt. Afhankelijk van de datum van omzetting zou een niet herroepbare opdracht al bij de bank neergelegd kunnen zijn.

Handmatig resetten voor abonnement

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om liever geen nieuw proefaccount aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat er sjablonen, relaties, rekeningen, abonnementen en/of instellingen behouden moeten blijven.

Binnen het huidige account moeten dan, om boekhoudkundig te resetten in elk geval de boekingen verwijderd worden. Dit reset alle boekhoudkundige onderdelen zoals de overzichten van de aangifte omzetbelasting, de balans, de jaarrekening, de investeringen etc.

Deze handmatige aanpak beperkt zich tot de boekingen. Er wordt geen rekening gehouden met eventueel aangemaakte producten, gewijzigde instellingen, aangemaakte rekeningen, relaties of abonnementen.

Handmatig alle boekingen verwijderen

Raadpleeg het overzicht met alle gedane boekingen.

 • Overzichten
  • Laatste boekingen
   • Aantal: Max
   • Geen trefwoord

In principe moet elke boeking apart geopend en verwijderd worden.

De verkoopfacturen kunnen via een eigen overzicht als batch verwijderd worden.

Verkopen in batch verwijderen

 • Overzichten
  • Facturen naar klanten
   • Tabblad: Alle facturen
   • Selecteer alle facturen
   • Knop: Lijst-beheer
   • Knop: Verwijder geselecteerde facturen

De oude inlogcodes zijn hierna niet meer nodig.