Acumulus » Balans » Beginbalans deel 1 – eenmalige invoer

Beginbalans deel 1 – eenmalige invoer

Beginbalans deel 1 – eenmalige invoer

In traditionele boekhoudpakketten moet elk jaar elke balanswaarde opnieuw worden ingevoerd. Gelukkig worden in Acumulus veel onderdelen automatisch doorberekend en is dat voor veel zaken daarom ook niet nodig.

Hieronder is te lezen wat eenmalig moeten worden ingevoerd zodat er elk jaar een goede beginbalans in de administratie staat.

Openstaande debiteuren en crediteuren

Controleer of er op 1 januari van het startjaar van de administratie in Acumulus nog onbetaalde facturen zijn. Controleer dit voor onbetaalde inkoopfacturen en verkoopfacturen.

Om een goede beginbalans te krijgen moeten deze, op 1 januari onbetaalde facturen eenmalig ingevoerd worden.

Onbetaalde verkoopfacturen

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe factuur
  • Gebruik de originele factuurdatum

Onbetaalde inkoopfacturen

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe uitgave
  • Gebruik de originele factuurdatum

Na invoer zullen de onbetaalde facturen terug te vinden zijn in het overzicht van de balans. Voorzie de boekingen van een betaaldatum wanneer dit van toepassing is. Ze vallen dan vanzelf weg van de balans.

Investeringen

Bij de invoer van de investering is het belangrijk te bepalen om wat voor type investering het is. Er zijn namelijk verschillende soorten investeringen. Let op: Een uitgave is pas een investeringen als deze meer dan €450,- exclusief btw bedraagt.

Investering volledig afschrijven in het jaar van aankoop

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe uitgave
   • Kies voor een investering met directe afschrijving

Investeringen met afschrijving over meerdere jaren

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe uitgave
   • Kies voor een investering met afschrijving over meerdere jaren
   • Kies het aantal jaren waarover afgeschreven wordt
   • Kies een restwaarde

Het advies is om normaal gesproken altijd volledig af te schrijven. Met andere woorden: een restwaarde van 0,-.

Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld vastgoed. Schrijf vastgoed maximaal af tot de zogenaamde bodemwaarde.

Voor ondernemingen met een VPB-plicht (vennootschapsbelasting), zoals een B.V. of N.V is de minimale termijn 5 jaar. Voor de invoer van bedrijfsgebouwen en terreinen ligt deze afschrijvingstermijn hoger en is het gebruikelijk om 30 jaar of zelfs 50 jaar te hanteren.

De investering blijft tot en met het laatste jaar van afschrijving op de balans vermeld staan. Daarna heeft de investering fiscaal geen waarde meer en komt daarom na het laatste jaar ook niet meer terug op de balans.

Als er toch met een restwaarde gewerkt wordt

Een investering met een restwaarde schrijft over een lager bedrag af. Dit is over het algemeen fiscaal minder gunstig, maar soms verplicht. Omdat Acumulus een fiscale balans vertoont zal de restwaarde nooit op de balans meewegen.

Toon eenvoudig oude restwaarden, waarbij de investeringen op de balans al voorbij de afschrijvingstermijn is. Dit door simpelweg op het overzicht van de balans aan te vinken. Wellicht zijn dan alsnog deze waarden af te schrijven om hieruit fiscaal voordeel te halen. Mede om dit voordeel niet mis te lopen is het advies daarom om normaal gesproken altijd volledig af te schrijven. Met andere woorden: een restwaarde van 0,-.

Investeringen die niet worden afgeschreven

Uitgaven waarop helemaal niet wordt afgeschreven zijn aankopen die in theorie niet in waarde verminderen. Boek deze investeringen zonder afschrijving op de datum van aanschaf.

 • Nieuwe boeking
  • Nieuwe uitgave
   • Kies voor een investering met afschrijving over meerdere jaren
   • Kies een termijn van 30 jaar
   • Kies een restwaarde van €0,- (dit wordt later aangepast)
   • Kies opslaan

Open vervolgens de opgeslagen boeking

 • Open de zojuist opgeslagen investering
  • Kies tabblad: Activa
   • Knop: Hulpscherm om afschrijvingen opnieuw te berekenen

Pas de afschrijving aan op het nieuw geopende scherm.

 • In het hulpscherm voor herberekening
  • Zet het aantal jaren op 30
  • Zet de restwaarde op 0
  • Zet bij elk jaar het afschrijvingspercentage op 0%
  • Vul bij het laatste jaar een afschrijvingspercentage van 100% in.
  • Kies opslaan

Het boekingscherm ververst normaal gesproken zodra het hulpscherm is opgeslagen. Ververs of open de boeking opnieuw en pas onderstaande twee regels aan.

Boekingregel in verlies en winst aanpassen

 • Ververs of open de boeking opnieuw
  • Tabblad: V&W
  • Ga naar de laatste afschrijving in het 30e jaar
  • Open deze laatste boekingregel
  • Zet het bedrag op 0.00
  • Kies opslaan

Boekingregel in activa aanpassen

 • Ververs of open de boeking opnieuw
  • Tabblad: Activa
  • Ga naar de laatste afschrijving in het 30e jaar
  • Open deze laatste boekingregel
  • Maak het bedrag gelijk aan het bedrag van de andere jaren
  • Kies opslaan

De investering staat nu voor de komende 30 jaar zonder afschrijving op de balans. Na deze periode zal de gehele investering fiscaal wegvallen en als oude restwaarde in de balans terugkomen.