Acumulus » Berekeningen » Rekenvoorbeeld btw in uitgave/kosten

Rekenvoorbeeld btw in uitgave/kosten

Btw bij een zakelijke uitgave

Voorbeeld: Uitgave van €26,50 inclusief 21% btw

De veel gemaakte fout

Verwarring komt vaak voor bij het terugrekenen van een bedrag inclusief btw, naar een bedrag exclusief btw. De meest voorkomende fout gaat als volgt:

Helaas verkeerd:

21% van €26,50 = €5,5650

Er zit dus afgerond €5,57 aan btw in €26,50
Het bedrag exclusief btw is €26,50 – €5,57 = €20,93

Bovenstaande berekening is onjuist!

Andersom is de fout goed te zien:

€20,93 * 1,21 = €25,33 terwijl dit €26,50 had moeten zijn!

De juiste berekening

Omdat het uitgangspunt bij berekeningen van btw het bedrag exclusief btw is werkt de berekening anders. In dit voorbeeld is alleen het bedrag inclusief btw bekend. Daarom moet, om het juiste btw-bedrag te bepalen de btw eruit gehaald worden.

De juiste berekening:

€26,50 : 1,21 = €21,9008

De prijs exclusief btw is daarom afgerond €21,90
Het bedrag aan btw is €26,50 – €21,90 = €4,60

Bovenstaande berekening is correct!

Andersom werkt de berekening nu ook juist:

€21,90 * 1,21 = €26,50 !